Роботизирана ръка

Роботизирана рехабилитация за ръка

РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА РЪКА е подходяща е за възстановяане при следните заболявания:

  • Последици от мозъчен инфаркт
  • Периферни нервни увреди
  • Церебрална парализа
  • Ортопедични операции
  • Гръбначно-мозъчни травми и други

С помощта на роботизираната ръкавица, здравата ръка кара засегнатата да се движи в синхрон, активира огледалните неврони, насърчава автономното възстановяване на мозъка и ускорява процеса на рехабилитация на функцията на ръката. Ръкавицата за рехабилитация ще помогне на засегнатата ръка да хване здраво чаша за вода, дръжка на врата и всякакви предмети в точният момент. 

Времето на флексия(сгъване) и екстензия(разгъване) може да бъде прецизно регулирано.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *