Прием по КП

В СБР Варна е възможен прием по следните клинични пътеки:


КП 258 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система /болничен престой 10 дни/, КП 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система /болничен престой 10 дни/, КП 260 – Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа /болничен престой 10 дни, 12 хоспитализации в една календарна година/


КП 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия /болничен престой 10 дни, 1 хоспитализация в една календарна година /, КП 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система /болничен престой 7 дни, 1 хоспитализация в една календарна година /, КП 263 Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система /болничен престой 7 дни, 1 хоспитализация в една календарна година /, КП 265 Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно – двигателен апарат /болничен престой 7 дни, 1 хоспитализация в една календарна година /.

СБР Варна не приема деца под 18 г. по клинични пътеки 263 и 265.

Клинична пътека № 263 – “Физикална терапия и рехабилитация при болести на
периферна нервна система“
След проведено болнично лечение в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадени от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар или лекар специалист – на основание препоръка в епикризата в рамките на 30 дни след дехоспитализацията от болничното заведение.
Или
Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр. и амбулаторен лист от вторичен преглед с насоченост за рехабилитация за болнично лечение издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извън болничната помощ

Клинична пътека № 265 – “Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”
Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр. и амбулаторен лист от вторичен преглед с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извън болничната помощ.
Или
След проведено болнично лечение в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадено от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар или лекар специалист – на основание препоръка в епикризата в рамките на 30 дни след дехоспитализацията от болничното заведение.

Клинична пътека № 262 – “Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система”
След проведено болнично лечение в неврологично отделение до 1 месец ( при медицински противопоказания до 3 месеца) удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадени от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар или лекар специалист – на основание препоръка в епикризата в рамките на 30 дни след дехоспитализацията от болничното заведение.
Или
Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр. и амбулаторен лист от вторичен преглед с насоченост за рехабилитация за болнично лечение издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извън болничната помощ

При наличие на ТЕЛК с процент на нетрудоспособност над 71% и при лечение на основното заболяване вписано в ТЕЛК решението приема се извършва с Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадено от общопрактикуващия му лекар или лекар специалист.

Необходимите документи са следните :
за кл. пътека 265

 • направление за хоспитализация / талон номер 7 /, амбулаторен лист от извършен вторичен лекарски преглед при провеждане на физиотерапия в извънболнична помощ
 • актуална рентгенография, скенер или ЯМР / с валидност 24 месеца до датата на постъпване за лечение /, разчетена на оригинална бланка с подпис и печат от рентгенолог,съобразно изискванията на НЗОК.
 • за нозологична единица М51.1 – увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел на гръбначния стълб с радикулопатия / кл. пътека 265 / се изисква ЕМГ / направена не по-късно от 6 месеца преди датата на хоспитализация и рентгенова снимка / направена не по-късно от 24 месеца преди датата на хоспитализация /
  за кл. пътека 263
 • направление за хоспитализация / талон номер 7 /, амбулаторен лист от извършен вторичен лекарски преглед при провеждане на физиотерапия в извънболнична помощ
 • ЕМГ / срок на валидност – 6 месеца /

Допълнителни документи

 • ТЕЛК – ако има такъв
 • Копие от епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение / за определени кл. пътеки /
 • Предварително записване за датата на хоспитализация и уточняване на необходимите документи за постъпване по съответната клинична пътека.
 • копие от диплома или служебна бележка от лечебно заведение – само за мед. специалисти
 • фактура за платена потребителска такса през настояща календарна година в други
  болници – при наличие
  Някои от клиничните пътеки изискват допълнителни документи,които се уточняват след изясняване по коя клинична пътека Ви изпраща лекарят специалист.
  Лекарят специалист изготвя необходимите документи, съгласно изискванията на НЗОК.
  Справка относно МКБ по съответната клинична пътека личният Ви лекар може да направи чрез интернет страницата на НЗОК – Приложение N17 от НРД за МД 2020 -2022.
  Всички изискуеми документи необходими за постъпване по клинична пътека се представят в ОРИГИНАЛ, с изключение на ТЕЛК решение.

“СБР Варна” АД не носи отговорност за неточности по медицинските документи с които постъпва пациента!

 Заплаща се потребителска такса в размер на 5.80 лв на човек на ден, по желание се доплаща 5 лв за телевизор на ден на стая и 5 лв за климатик на ден на стая /летния период/. Клиничната пътека включва: нощувки / 7 или 10 /, процедури / броят им се определя съобразно кл. пътека /, закуска, обяд,вечеря / по едно постно ястие /. В деня на отпътуване закуска не се предлага.

При желание от Ваша страна има възможност за доплащане за по богат храноден.
СБР Варна не предлага консумативи и хавлии. СБР Варна не осигурява самостоятелни стаи при настаняване по клинична пътека. При желание от страна на пациента и наличие на свободни стаи за единично настаняване се доплаща 20 лв. На ден.
Стаите се освобождават до 09.00 ч и съответно хоспитализацията се извършва след този час. При отпътуване на регистратура се връщат : ключ придружен от карта за осветление и дистанционни за телевизор и климатик / ако са използвани тези услуги /.
Уточнение: в рамките на една календарна година , пациента има право да постъпи в болница за рехабилитация по веднъж годишно по различни клинични пътеки с изключение на КП 260. В случай на дублиране на клинична пътека то пациента поема разходите по престоя си!
За прием по клинична пътека е необходимо пациента да бъде с непрекъснати здравноосигурителни права.

Заявки за резервации се приемат единствено по електронен път път на следния мейл: sbr_termal@abv.bg . За резервация е необходимо да изпратите трите имена на всеки от пациентите, възраст, телефон за връзка, номер на клинична пътека, диагноза, съпътстващи заболявания и желан от Вас период.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *